Category Archives: Suosittelen

Anarkistinen hoivapolitiikka

Suosittelen Kapinatyöläisessä 2/18 julkaistua artikkelia.
Se käsittelee mm. autonomisia hoivarakenteita ja kapitalismin roolia mielenterveys- ja muissakin terveysongelmissa.

Sisältövaroitukset: Terveydenhoidon saavuttamattomuus tai tarvittavan hoidon kieltäminen (ml. transhoidot ja psykoterapia). Rakenteellinen väkivalta, väkivalta terveydenhuollossa (ei kuvailua), kuolema (maininta), ableistisia käsityksiä, joita artikkelissa kritisoidaan.

Anarkistinen hoivapolitiikka

“Sairaus on itsessään kapitalistinen käsite, jossa arvotetaan ihmisiä heidän työkykynsä perusteella ja asetetaan terveys olemassaolon normiksi. Hoiva on ollut historiallisesti näkymätöntä työtä, joka on perinteisesti jäänyt naisten harteille, feminisoitu ja siksi samalla jäänyt vaille arvostusta. Tästä näkökulmasta kaikkein antikapitalistisin teko onkin huolehtia itsestä ja toisista, tehdä hoiva näkyväksi ja poliittiseksi kysymykseksi, arvostaa ja tukea toistemme haavoittuvuutta ja luoda yhteisöä hoivan ja tuen ympärille.”